Diekerhof - Houtenbos

persoonlijke ontwikkeling door therapie, relatietherapie & coaching

Individuele Therapie


In de therapie en de coaching maak ik gebruik van mijn opleiding en ervaring in het toepassen van de Past Reality Integration (PRI) methode en van lichaamsgericht werken o.a. gebaseerd op de principes van Somatic Experiencing (SE).

PRI is een bewustzijnsleer die ervan uitgaat dat je klachten ogenschijnlijk te maken hebben met het heden, terwijl ze in werkelijkheid een manier zijn om pijn uit het verleden af te weren. De PRI-methode laat je stapsgewijs zien hoe je die afweerreacties kunt veranderen. PRI is gericht op het verwerken van verdrongen pijnlijke gevoelens uit de kindertijd en het ontmantelen van afweer daartegen. Dat leidt tot het ervaren van een onbelaste werkelijkheid. Je voelt beter wat je echt nodig hebt en hebt meer oog voor de behoeften van anderen. De PRI-methode is ontwikkeld om uiteindelijk zelf de stappen te kunnen toepassen om uit nare gevoelens te komen.

SE is een psychosomatische methode die zich richt op de lichamelijke effecten van trauma's in de kindertijd of later, situaties waarin we niet in staat waren om de natuurlijke impuls van 'vechten of vluchten' te volgen. De overlevingskracht van die onafgemaakte bewegingen heeft zich vastgezet in ons lichaam en ons zenuwgestel. Dat kan uiteindelijk leiden tot symptomen, zoals je gevangen, angstig, hyperactief of juist depressief voelen. SE is er op gericht om het lichaam te helpen de bevroren spanning stukje bij beetje los te laten. Daardoor kan de rust in lichaam en geest terugkeren.

In de therapie krijgen lichaamsbewustzijn, denken/overtuigingen, gedrag en gevoelens de aandacht, waardoor geblokkeerde energie weer vrij komt en er ruimte en lichtheid ontstaat. Je gaat meer vertrouwen op het zelfherstellend vermogen dat in ieder van ons van nature aanwezig is en je gaat ervaren onbelaster in je leven te staan.
"Ik heb me eigen gemaakt wat ik in de sessies heb geleerd. Dat heeft een fundamenteel gevoel van zekerheid opgeleverd dat ik niet meer bang hoef te zijn en mezelf weer in balans kan brengen. Hierdoor ben ik een basale onzekerheid kwijtgeraakt."

"Ik voel me krachtiger, heb meer levensvreugde en heb vertrouwen in de toekomst."

Relatietherapie


Verlangen naar meer diepgang en intimiteit in je relatie, langs elkaar heen leven, ruzies of een ernstige relatiecrisis: er kunnen veel redenen zijn om in relatietherapie te gaan. Ik werk vanuit dezelfde principes als in de individuele therapie. Een traject bestaat uit gezamenlijke therapiesessies en individuele sessies.
"Ik ben weer gaan voelen waarom we ooit op elkaar zijn gevallen en ons liefdesleven is weer opgebloeid. We kunnen weer groeien in onze relatie."

Coaching


Bij coaching staat het bereiken van je doelen centraal. De hulpvraag staat bij coaching veelal in relatie tot werk, zoals de verhouding werk/privé, zingeving, het optimaal benutten van kwaliteiten, grenzen stellen, conflicthantering. 
Het kan zijn dat via de coaching dieperliggende oorzaken aan de orde komen. Dan kan, met instemming van de cliënt, coaching soms overgaan in therapie.
In coachingsgesprekken ligt het accent op het vergroten van je bewustzijn, het onderzoeken van je overtuigingen en op verdieping. Je gaat herijken waar je staat en waar je uitdaging ligt, je gaat keuzes maken die bij jou passen. Naast onze therapeutische ervaring neem ik mijn ervaring in diverse functies en organisaties mee in de coachingsgesprekken.
Ervaring cliënt coaching.
"Ik merkte dat ik in mijn werk niet verder kwam. Regelmatige angstaanvallen bij het spreken in een groep kostten me heel veel energie en tastten mijn zelfvertrouwen aan. Iedereen vertelde me dat ik kennis van zaken had, maar de angstaanvallen gingen niet weg. Ik kon daardoor geen verdere stappen nemen in mijn carrière. Ik ben erachter gekomen waar de angst vandaan komt en dat het niets met nu te maken heeft. Ik weet wat ik moet doen als ik angst voel. Ik durf nu te spreken in het openbaar en ik ben inmiddels een nieuwe functie aangegaan en werk nu als projectleider."